Ženy drahé, je to tady! ORGLASSMIC TOUCH skleněné dildo a také GODDESS STARTERPACK jsou již dostupné v předprodeji. ☽ Najdete je v sekci Obchod.

Tantrické propojení vs. Běžný sex

 
Při normálním sexu zacházeníme s tělem, jako by to byla věc či objekt usilující za každou splnit svou misi - orgasmus. Oba aktéři jsou naprosto smyslově odpojeni od sebe samých a jeden od druhého. V hlavní roli jsou - těla, nikoliv smysly. Někdy zvládne úspěšně dokončit tuto misi pouze jeden z hráčů. Druhý ne, avšak často předstírá, že splnil taktéž. Je ti to povědomé?
 
Tantra ztělesňuje mystické a magické učení s mnohatisíciletou zkušeností.
Ukazuje, že je všechno propojeno. Já, ty, rostliny, zvířata. Vše je jeden velký živý orga(ni)smus a my jsme jako buňky tohoto velkého tvora. Zdánlivě - z mikropohledu jsme odděleni, jelikož máme každý své tělo. Z makropohledu jsme všichni v jednotě. Ale to ty už dávno víš. Všichni to víme. Jen na to s narozením zapomínáme. Ale tam hluboku uvnitř v tvé mysli tato informace spokojeně dřímá. 
Při tantrické maithuně (= sexu) je možné procítit opět tuto jednotu.
Rozpomenout si na ni.
Procítit ji.
Užít si ji.
Ach.

・H L A V N Í   R O Z D Í L Y・

・P Ř Í S T U P・
Běžný sex: dobyvatelský - jeden z milenců přebírá roli nadřazenosti, snaží se dobýt celé tělo milence/milenky, a k tomu celé postelové království. Má zřejmě pocit, že je to třeba, a že se to drahé polovičce líbí. To samozřejmě může být pravdou, ale je to tak skutečně pokaždé?
Tantrický sex: sexuálně otevřený a kreativní proces plný uctívání a vzájemného laskání ve stejném poměru. Užívání si každé sekundy a každého milimetru těla toho druhého. Oba jsou zde na stejné úrovni - na vrcholu. Muž pokládá svou milenku za vtělenou bohyni Šakti, žena zase muže za boha Šivu. Vzniká tak zážitek božských rozměrů.
 
・Z Á M Ě R・
Běžný sex: nic speciálního, prostě se jen se svým protějškem pomilovat, splnit manželskou/partnerskou povinnost, odbýt si to nebo si jednorázově užít. Prostě si vrznout, aby se neřeklo.
Tantrický sex: oba do něj vchází se záměrem propojení se na úrovni mysli-těla-ducha a pokládají sex za posvátný rituál, za něco velmi vyjímečného. Za něco, čemu právě hodlají věnovat celou svoji tělesnou i myšlenkovou pozornost.
 
・O Č N Í   K O N T A K T・
Běžný sex: spíše vyhýbání se očnímu kontaktu, upřednostňování sexu po tmě.
Tantrický sex: hluboké oční propojení jak před začátkem aktu, kdy proti sobě oba milenci sedí a několika minutovým pohledem uctívají nejen pohled, ale i tělo toho druhého. Oční kontakt dále pokračuje i během aktu. Pomáhá propojení duší - oči = brána do duše. (Je to opravdu tak.) Vzniká propojení na psychologické bázi.
 
・P R O P O J E N Í   S R D C Í・
Běžný sex: ehm… u hodně zamilovaných jedinců se může nahodile vyskytnout. Ale jinak je to vzácný jev.
Tantrický sex: vzájemné položení ruky na srdce toho druhého. Vcítění se do rytmu jeho ♥︎. Nastává uvolnění oxytocinu, hormonu lásky.
 
IMG_7447
                                                                                                                                                           zdroj: @tinamariaelena
 
・S Y N C H R O N I Z A C E   D E C H U
Běžný sex: každý si dýchá dle vlastního tempa. Někdy třeba jeden z nich ani nedýchá, jelikož je lehce škrcen svým protějškem, který si myslí, že je to vzrušující.
Tantrický sex: Nádech i výdech ženy i muže je synchronní, hluboký a stejně dlouhý. Sladění dechu poskytuje nevídaně hluboký prožitek. Ale chce to ze začátku praxi. Jako asi vše.
 
・A K T I V A C E   E N E R G I E・
Běžný sex: po sexu většinou minimálně jeden účastník usne. (Ano, muž.) Energie tělo opouští s vyvrcholením.
Tantrický sex: Energie se v těle vyvrcholením kulminuje a rozžhavuje tělo na další a další polohy, orgasmy a multiorgasmy! Ach, ano. Ty, co to čteš, to chceš!:)

・P O J Ď M E   D O   P R A X E・

Po tom, co si s milencem ujasníte s jakým přístupem se budete milovat a jaký záměr do milování vložíte, si sedněte do tureckého sedu naproti sobě. Nazí, jak jinak. Dívejte se sobě vzájemně do očí alespoň 5 minut (tohle ja fakt těžké, já vím!).
Pak si pečlivě prohlížejte vzájemně svá těla, uctívejte se vzájemně pohledem. Beze slov. Pohled stačí.
Dejte ruku na parterovo srdce, on udělá současně to samé. (Dle obrázku.) Zavřete na chvíli oči a vciťte se do tempa svých srdcí. Poté se opět zadívejte vzájemně do očí.
Nastal čas předehry. Přemístěte se do postele (pokud už v ní nejste) a začněte se vzájemně dotýkat tak, jak máte rádi. Slaďte si dech. Dýchejte pomalu, ale velmi zhluboka, současně.
S každým nádechem oba zatněte svaly pánevního dna. (Pro hrdé majitelky Yoni egg to bude brnkačka.) S výdechem pánevní i všechno ostatní svalstvo uvolněte.
Partner si sedne s nohama pokrčenýma a partnerka si sedne obkročmo a čelem k němu. Pokračujte v dotecích, synchronním dýchání a zatínání pánevních svalů.
Do hlavní role se dostává vaše představivost. Oba si představujte, jak energie nashromážděná v oblasti vašich pohlavních orgánů stoupá po páteři až na temeno hlavy. Vizualizujte si tuto energii například jako zlatý svítící proud. S nádechem jde nahoru a s výdechem od temene hlavy zpět dolů. Tuto vizualizaci několikrát prodýchejte a pak přejděte k samotnému aktu.
Při něm si vizualizujte, jak se vaše energetické zlatě zářící proudy propojily skrz pohlavní orgány. Proudí teď tak v kruhu. Zbytek ponechám na vás.
 
 
Z obrázku je zřejmé propojení,
které si lze představovat při téměř jakékoliv poloze.
 
IMG_7445                                                                                                                    zdroj: @nalina_devi
 
Tantrický sex je rituální akt, který probíhá takzvaně v “čase-mimo-čas”, kdy 100% vnímáte každou část svého i partnerova těla, každý společný nádech a výdech, každý pohyb, tvary těla, vůně a orgasmické pocity. To vše může trvat hodiny, a přitom jakoby se čas naprosto zastavil. Užíváte si sami sebe a svého milence v osvobozujícím nadčasovém rozměru.
 
Pro tantru je sex posvátný.
A co pro tebe?:)
 
 
 
 
Naše stránky využívají soubory cookie za účelem zlepšení vám poskytovaných služeb. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací naleznete zde.